Pirmas

Skelbimas

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti

materialiojo turto (transporto priemonės ir kita) pardavimą viešojo aukciono būdu,

kuris įvyks 2021 m. rugpjūčio 20 d., 10 val., adresu Vytauto Didžiojo g. 81, Kelmė

UAB Kelmės vietinis ūkis

Tel. Nr. 8 427 61250