Pirmas

Skelbimas

Skelbimas

GYVENTOJŲ DĖMESIUI,

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2021 m. spalio 29 d. nutarimu

Nr. 03E-1424 "Dėl AB "Suskystintos dujos" centralizuotai teikiamų suskystintų naftos dujų

(toliau SND) kainų nustatymo", pranešame, kad nuo 2021 m. gruodžio 2 d.

vartotojams nustatytos sekančios centarlizuotai teikiamų SND kainos.