Pirmas

Skelbimas

Skelbimas

UAB Kelmės vietiniam ūkiui reikalinga darbuotoja vyr. buhalterio pareigoms užimti.

UAB Kelmės vietinis ūkis

Tel. Nr. 8687 88567

Tel. Nr. 8671 42414

Dokumentai: