Pirmas

Šilumos kaina

1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 6,36 ct/kWh
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:
TKD = 0,05 + (2840,27 x Tkuro.)x100/2076000 euro ct/kWh
Tkuro – biokuro kaina, Eur/tne.
Š

Šilumos kaina 2024 m. kovo mėn. - 9,35 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 7,10 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 2,25 ct/kWh
Biokuro kaina - 19,43 Eur/MWh
 
Šilumos kaina 2024 m. vasario mėn. - 8,34 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 6,36 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 1,98 ct/kWh
Biokuro kaina - 14,10 Eur/MWh
 
Šilumos kaina 2024 m. sausio mėn. - 7,74 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 6,36 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 1,11 ct/kWh
Biokuro kaina - 7,73 Eur/MWh
 
Šilumos kaina 2023 m. gruodžio mėn. - 7,50 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 6,36 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 1,14 ct/kWh
Biokuro kaina - 7,95 Eur/MWh
 
Šilumos kaina 2023 m. lapkričio mėn. - 7,50 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 6,36 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 1,14 ct/kWh
Biokuro kaina - 7,97 Eur/MWh
 
Šilumos kaina 2023 m. spalio mėn. - 7,50 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 6,36 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 1,14 ct/kWh
Biokuro kaina - 7,97 Eur/MWh
 
Šilumos kaina 2022 m. kovo mėn. - 6,90 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,98 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,92 ct/kWh
Biokuro kaina - 61,74 Eur/tne
 
Šilumos kaina 2022 m. vasario mėn. - 6,68 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,98 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,70 ct/kWh
Biokuro kaina - 40,72 Eur/tne
 
Šilumos kaina 2022 m. sausio mėn. - 7,10 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,98 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 1,12 ct/kWh
Biokuro kaina - 78,27 Eur/tne
 
Šilumos kaina 2021 m. balandžio mėn. - 6,73 ct/kWh
Pastovioji dedamioji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91x 71,56)/(2,104 x 10000) = 0,95 ct/kWh
Biokuro kaina - 53,23 Eur/tne
 
Šilumos kaina 2021 m. kovo mėn. - 6,80 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 X 78,58)/(2,104 X 10000) = 1,02 ct/kWh
Biokuro kaina - 58,39 Eur/tne
 
Šilumos kaina 2021 m. vasario mėn. - 6,74 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 x 72,86)/(2,104 x 10000) = 0,96 ct/kWh
Biokuro kaina - 54,78 Eur/tne
 
Šilumos kaina 2021 m. sausio mėn. - 7,00 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 x 98,78)/(2,104 x 10000) = 1,22 ct/kWh
Biokuro kaina - 77,84 Eur/tne
 
Šilumos kaina 2020 m. gruodžio mėn. - 6,92 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 x 90,41)/(2,104 x 10000) = 1,14 ct/kWh
Biokuro kaina - 72,51 Eur/tne
 

Šilumos kaina 2020 m. lapkričio mėn. -7,04 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 x 102,50)/(2,104 x 10000) = 1,26 ct/kWh
Biokuro kaina - 91,57 Eur/tne

Šilumos kaina 2020 m. kovo mėn. - 6,80 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 x 78,97)/(2,104 x 10000) = 1,02 ct/kWh
Biokuro kaina - 78,97 Eur/tne

Šilumos kaina 2020 m. vasario mėn. - 6,79 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 x 77,35)/(2,104 x 10000) = 1,01 ct/kWh
Biokuro kaina - 77,35 Eur/tne

Šilumos kaina 2020 m. sausio mėn. - 6,87 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 x 86,09)/(2,104 x 10000) = 1,09 ct/kWh
Biokuro kaina - 86,09 Eur/tne

Šilumos kaina 2019 m. gruodžio mėn. - 6,91 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,78 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,24 + (208,91 x 89,16)/(2,104 x 10000) = 1,13 ct/kWh
Biokuro kaina - 89,16 Eur/tne

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios nustatytos 2018 m. lapkričio 29 d. Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-324:
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,36 ct/kWh
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:
TKD = 0,21 + (222 x Tkuro.)/(2,199 x 10000) euro ct/kWh
Tkuro – biokuro kaina, Eur/tne.

Šilumos kaina 2019 m. lapkričio mėn. - 6,72 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,36 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,21 + (222 x 103,51)/(2,199 x 10000) = 1,36 ct/kWh
Biokuro kaina - 113,56 Eur/tne

Šilumos kaina 2019 m. spalio mėn. - 6,72 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,36 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,21 + (222 x 103,51)/(2,199 x 10000) = 1,36 ct/kWh
Biokuro kaina - 113,56 Eur/tne

Šilumos kaina 2019 m. balandžio mėn. - 6,61 ct/kWh
Pastovioji dedamoji - 5,36 ct/kWh
Kintamoji dedamoji: TKD = 0,21 + (222 x 103,51)/(2,199 x 10000) = 1,25 ct/kWh
Biokuro kaina - 103,51 Eur/tne