Pirmas

Gyventojų dėmesiui

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. UAB Kelmės vietinio ūkio filialas "Kelmės mokesta"

atsisako popierinių mokėjimo pranešimų (sąskaitų) už komunalinius patarnavimus.

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti

ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešojo aukciono būdu,

kuris vyks 2023 m liepos 25 d. 10.00 val.,

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis (toliau - Bendrovė) ieško administracinės paskirties

patalpų ilgalaikei nuomai Kelmės mieste

Skelbimas

Informacija gyventojams,

žaliųjų atliekų konteineriai iš seniūnijų gyventojų bus paskutinį kartą ištuštinti

ir surenkami žemiau nurodytomis datomis

Skelbimas dėl žaliųjų atliekų

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Informuojame, kad vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu,

Kelmės rajone nutraukiamas žaliųjų atliekų išvežimas iš gyventojų

Informacija gyventojams

Gyventojų dėmesiui,

nuo 2022 m. gruodžio 2 d. vartotojams keičiasi suskystintų naftos dujų įkainis

Informacija gyventojams

Gyventojų dėmesiui,

informuojame, kad vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d.

sprendimu Nr. T-319

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis informuoja, kad atšaukia 2022 m. spalio 11 d.

nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialiojo turto viešąjį aukcioną.

UAB Kelmės vietinis ūkis

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia atliekų rinkimo transporto priemonės

viešąjį pirkimą.

Dėl informacijos kreiptis tel. Nr. 8427 61250

Informacija gyventojams

Informuojame, kad vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022-04-28 sprendimu Nr. T-142

"Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"