Pirmas

Informacija gyventojams

Dėl teritorijų priežiūros tarifo nustatymo

Nuo 2019 m. gegužės 1 d.  patvirtintas naujas administruojamų daugiabučių namų

Informacija gyventojams

Informuojame gyventojus dėl 2018-2019 metų šildymo sezono pabaigos

Skelbimas apie parduodamą turtą

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia krovininės transporto priemonės

su hidromanipuliatoriumi IVECO-190 pardavimą viešojo aukciono būdu,

Informacija gyventojams

Informacija gyventojams

 

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos,

einančios Administracijos direktoriaus pareigas 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-163

Skelbimas apie parduodamą turtą

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia krovininės transporto priemonės su hidromanipuliatoriumi IVECO-190

pardavimą viešojo aukciono būdu, kuris įvyks 2019 m. kovo 15 d. 10.00 val.,

Informacija gyventojams

Daugiabučių namų 2019 m. techninės priežiūros reglamentavimas

Šio sprendimo poreikis atsirado Aplinkos ministrui iš esmės pakeitus daugiabučių namų techninės priežiūros reglamentavimą.

Puslapiai